видео студио плевен

ВИДЕОЗАСНЕМАНЕ
НА СВАТБЕНО ТЪРЖЕСТВО

тържествен ден "Стандарт"


► Продължителност на готовия филм - 180 минути
► Заснемане на целият сватбен ден, до момента на разрязване на тортата в ресторанта
► Опция за асистент оператор с втора камера
Full HD /резолюция 1920x1080/
► Присъствено време на оператор - до 10 астроно-
мически часа.
При просрочие се добавя овъртайм за всеки започнат час.
► Пълен компютърен монтаж на заснетото видео, цветови корекции, начални анимирани надписи, музикален фон
► Издаване на готовия филм на флаш памет поставена в дървена кутия
► Предаденото видео се съхранява на наш носител за срок от 1 година


 

тържествен ден "Плюс"


► Продължителност на готовия филм - 180 минути
► Заснемане на целият сватбен ден, до момента на разрязване на тортата в ресторанта
Full HD /резолюция 1920x1080/
► Опция за асистент оператор с втора камера
Изработване на сватбен клип с продължителност
между 2 и 3 минути

Използване на система за стабилизация Steadicam
► Присъствено време на оператор - до 12 астроно-
мически часа.
При просрочие се добавя овъртайм за всеки започнат час.
► Пълен компютърен монтаж на заснетото видео, цветови корекции, начални анимирани надписи, музикален фон
► Издаване на готовия филм на флаш памет поставена в дървена кутия
► Предаденото видео се съхранява на наш носител за срок от 1 годинаВИДЕОЗАСНЕМАНЕ
НА КРЪЩЕНЕ

тържествен ден "Стандарт"


► Готов филм - от 90 до 120 минути
► Заснемане на църковен ритуал и в ресторант до момента на разрязване на тортата
Full HD /резолюция 1920x1080/
► Присъствено време на оператор - до 5 астроно-
мически часа.
При просрочие се добавя овъртайм за всеки започнат час.
► Пълен компютърен монтаж на заснетото видео, цветови корекции, начални анимирани надписи, музикален фон
► Опция за асистент оператор с втора камера
► Издаване на готовия филм на флаш памет поставена в дървена кутия
► Предаденото видео се съхранява на наш носител за срок от 1 година

тържествен ден "Мини"


► Готов филм - до 20 минути
► Заснемане на църковен ритуал
Full HD /резолюция 1920x1080/
► Присъствено време на оператор - до 30 минути
► Пълен компютърен монтаж на заснетото видео, цветови корекции, начални анимирани надписи, музикален фон
► Изпращане на заснетия материал за изтегляне от линк през интернет

 

За видеозаснемане на други тържества и събития,
моля направете запитване!


тържествен ден Важно!


► Срок за обработка и предаване на готовият материал - между 30 и 90 дни, според натовареността.
► Сурови кадри не се предоставят при никакви условия!
► Някои пакети не включват флаш памет и кутия.
► Опция за запис на заснетото видео на Bluray или DVD дискове /не е включено в пакетите/.тържество Обща информация


► При заснемането се използва професионална техника - камери Panasonic и Sony, видеостативи, както и допълнително оборудване допринасящо за качественото изпълнение на крайният продукт.
► Студио "Плевен 90" не носи отговорност за евентуални проблеми възникнали с възпроизвеждането на предаденото видео.
► Всички заснети материали са авторска собственост на Студио "Плевен 90" със запазено право на използване и показване с цел реклама.