тържествен ден 25 години гимназия "Интелект" Плевен

 

тържествен ден Фестивал на сливата Троян, 2013г

 

тържествен ден Ркламен клип на млека "Глава"

 

Още от нашето портфолио може да намерите на стрaницата ни във FACEBOOK